Telefon henvendelser

Â

Beskrivelse

Telefon henvendelser er et statistisk program for at se alle ingående kald i Nykredit's call center
Programmet er bygget i Java og GUI'en i JavaFx

Tekniske Redskaber

Â